OSW MARINA Rzeszów » KURS RADIOOPERATORA BLISKIEGO ZASIĘGU SRC

KURS RADIOOPERATORA BLISKIEGO ZASIĘGU SRC

Kurs radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC

Organizacja jakiegokolwiek morskiego rejsu jest niemożliwa, jeśli w załodze jachtu nie ma chociaż jednej osoby posiadającej uprawnienia do obsługi urządzeń systemu GMDSS. Wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka załogi świadectwa radiooperatora bliskiego zasięgu (SRC). Oczywiście każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście.

W ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego kursanci poznają zasady komunikacji morskiej. Część praktyczna realizowana jest na prawdziwych morskich radiotelefonach VHF-DSC i obejmuje bardzo bogaty program symulacji różnego typu komunikacji na morzu. W programie są zawarte także podstawowe angielskie zwroty w komunikacji morskiej, alarmy distress i ich odwoływanie, obsługa NAVTEX, EPIRB, AIS i SART.

Po każdym kursie organizujemy egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo SRC. Jest to JEDYNE uznawane, polskie uprawnienie tego typu.

TRYB SZKOLENIA

Teoria i praktyka podczas jednodniowego kursu.

CENA

•    Cena: 550,- zł/os.

Cena zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne na sprzęcie VHF, zestaw pytań egzaminacyjnych, przykładowy test egzaminacyjny, materiały medialne. Przy grupie min 10 osób zorganizujemy kurs w każdej części Polski.

EGZAMIN

Opłata dodatkowa: opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa – 125,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

UWAGA!

Aby przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty 125zł za egzamin i wydanie świadectwa. Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data nadania dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

Egzamin próbny – www.operator.softstar.pl
Strona powstała z myślą o wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu na świadectwo operatora łączności. Została ona przygotowana na wzór egzaminu oraz na podstawie pytań testowych publikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Trening ma formę testu, podobnego do tego otrzymywanego na egzaminie. Komputer losuje pytania z każdego z działów (przedmiotów), na które należy odpowiedzieć. Po zakończeniu pracy test jest sprawdzany i oceniany.

Dla grup liczących co najmniej sześć osób chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Szczegóły można ustalić, kontaktując się z biurem lub umówić się na rozmowę z naszym przedstawicielem, który chętnie Państwa odwiedzi i przedstawi ofertę dopasowaną do Waszych potrzeb!

kurs_SRC

Dodatkowe informacje:  Tel: +48 579 519 784

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – zapytaj nas:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  (WYMAGANE) Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)

  (WYMAGANE) Tak, zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności. Zobacz politykę prywatności.