OSW MARINA Rzeszów » Kursy żeglarskie i motorowodne

Kursy żeglarskie i motorowodne

Żeglarz jachtowy

Kuba Jarząb (opiekun kursów)
Tel: +48 579 519 784

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń co do pory dnia oraz parametrów jachtu
Wody morskie – prowadzenie jachtów żaglowych do 12 m długości kadłuba w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej (brak możliwości prowadzenia jachtu nocą).
W ramach szkolenia zapewniamy:
– wykłady teoretyczne z wykorzystaniem rzutnika, tablicy, przyborów nawigacyjnych, literatury i materiałów pomocniczych
– zajęcia praktyczne na jachcie, w ramach szkolenia może być realizowany rejs uwzględniający jeden weekend pływania na jeziorze Solińskim
– opiekę doświadczonych instruktorów i opiekuna kursu
– materiały edukacyjne pomocne w nauce
– wsparcie w kontynuacji uprawiania żeglarstwa po uzyskaniu patentu (rejsy, warsztaty, udział w regatach)

Cena kursu – 1400 zł

Koszty dodatkowe wg. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (płatne w dniu egzaminu):

– przystąpienie do egzaminu państwowego na patent żeglarza jachtowego zł: 250/125*
– wydanie patentu żeglarza jachtowego zł: 50/25*

*Zniżka 50% dla osób uczących się, do 26 roku życia.

Wymagania do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

– ukończone 14 lat przed dniem przystąpienia do egzaminu
– zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent żeglarza jachtowego

Sternik motorowodny

Podstawowy patent dla osób prowadzących łodzie motorowe (także skutery) na śródlądziu i na morzu w strefie przybrzeżnej. Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia i konsultacje z instruktorem oraz szkolenie praktyczne. Szkolimy do skutku, czyli do pewnego opanowania wszystkich manewrów, a zajęcia prowadzimy na nowoczesnych jachtach motorowych (w ramach szkolenia także prowadzenie jachtu w ślizgu!).

Szkolenie zakończone jest teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym.
TRYB SZKOLENIA WYKŁADY ZDALNIE, ZAJĘCIA NA WODZIE I

  • 650 zł/od osoby + 250 zł egzamin (uczniowie i studenci zniżka 125 zł)

Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, konsultacje w instruktorem, materiały szkoleniowe, testy próbne, linkę do ćwiczeń węzłów.

Uprawnienia wynikające z posiadania patentu:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:
1. Ukończony 14 rok życia.
*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 KW.