OSW MARINA Rzeszów » Egzamin SRC

Egzamin SRC

Foto do zakładki Egzamin SRCJak przygotować się do egzaminu na SRC?

1. Należy przygotować komplet dokumentów:

 • wypełniony wniosek
 • 2 zdjęcia (opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL)
 •  dowód wpłaty (125 zł)

2. Dokumenty przekazać bezpośrednio do organizatora.

3. Przygotować się do rozwiązania testu egzaminacyjnego.

4. Termin egzaminu podany będzie po zebraniu i przesłaniu wszystkich wniosków.

Zakres egzaminu oraz baza pytań, spośród których losowane są zestawy egzaminacyjne znajduje się na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

www.uke.gov.plMarina Egzamin 26 Full

Tam też można pobrać wniosek oraz numer konta, na który należy wpłacić 125 zł.
Przygotowanie do egzaminu znakomicie ułatwią opracowania:
A. Pochodaj, Łączność na morzu, Warszawa 2006.
J. Czajkowski, K. Korcz, GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu, Gdańsk 2006.
P. Lewandowski, Ł. Mielczarek, SRC – podręcznik elektroniczny, (broszura + CD), Kalisz 2006.

PROGRAM KURSU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ŻEGLARSTWIE MORSKI

Kurs składa się z części wstępnej teoretycznej oraz z ćwiczeń praktycznych na symulatorze radia VHF z przystawką DSC. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się radiem w żeglarstwie morskim.

Obecne regulacje prawne nakładają na każdego kapitana/skippera jachtu (lub innego członka załogi) obowiązek posiadania odpowiedniej licencji potwierdzającej wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej obsługi urządzeń radiowych na jachcie.
Program obejmuje wymagania egzaminacyjne dla kandydatów na Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC), główny nacisk kładzie jednak na umiejętności praktyczne przydatne w żeglarstwie. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają płytę dvd z nagraną prezentacją i innymi materiałami oraz wydruk testów egzaminacyjnych.

I. Część teoretyczna (wykład, prezentacja):

 • podstawy prawne
 • organizacja i zasady przeprowadzania egzaminów na licencje SRC i LRC
 • podstawowe pojęcia i terminy (GMDSS, MMSI, DSC, VHF, MF, HF, GPS, CALLSIGN, COSPAS/SARSAT, CRS, DISTRESS, DUAL WATCH, DUPLEX, SIMPLEX, SEMISIMPLEX, SEMIDUPLEX, EPIRB, GMDSS, GMT, IMO, INMARSAT, MAYDAY, MID, MSI, NAVTEX, NBDB, NMEA, PAN PAN, SECURITE, SAR, RCC, SQUELCH, TRAFFIC ROUTING (TR), TRANSMITTING (TX), URGENCY, VTS, TSS, ITU, RR)
 • zasady organizacji i działanie GMDSS
 • radiotelefon VHF
 • zasady prowadzenia korespondencji
 • rodzaje korespondencji
 • przystawka DSC i jej zastosowanie
 • procedury łączności VHF i DSC
 • radiopława EPIRB
 • transporder SART
 • system NAVTEX
 • Automatyczna Identyfikacja Statków (AIS)
 • zasady prowadzenia łączności: MAYDAY, PAN PAN, SECURIT

II. Część praktyczna:

 • podstawowe funkcje urządzeń radiowych stosowanych na jachtach (Squelch, DW, Scan, Dim, Vol, Txt)
 • regulacja aparatu
 • nawiązywanie łączności fonicznej ze stacją brzegową i ruchomą
 • procedura nawiązywania i prowadzenia łączności: Mayday, PanPan, Securite
 • nadawanie i odbiór MSI
 • pośrednie alarmowanie w niebezpieczeństwie
 • odwoływanie fałszywego alarmu

Świadectwo Operatora Łączności Krótkiego Zasięgu   (Short Range Certificate)

Większość krajów świata wprowadziła obowiązek wyposażenia tzw. jednostek poza konwekcyjnych, w tym jachtów, w sprzęt łączności zgodny z wymogami GMDSS (Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa). W praktyce oznacza to konieczność zainstalowania na jachtach urządzeń radiowych VHF z przystawką DSC (Digital Selective Calling), do obsługi których niezbędne są kwalifikacje potwierdzone świadectwem Operatora Łączności Krótkiego Zasięgu (SRC).

Armatorzy jachtów czarterowych, zarówno polscy jak i np. chorwaccy, poza patentem żeglarskim wymagają by w załodze jachtu przynajmniej jedna osoba legitymowała się takim certyfikatem. W Polsce egzaminowaniem i wystawianiem świadectw zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl). Po zmianach ze stycznia 2015 r. egzamin składa się  z części praktycznej i teoretycznej.

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Jest stosunkowo łatwa, ponieważ zestawy egzaminacyjne generowane są spośród bazy pytań zamieszczonych na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Egzamin praktyczny polega na nawiązaniu wskazanej przez egzaminatora łączności, wykazaniu się umiejętnością obsługi radia z przystawką DSC, znajomości procedur etc.

Świadectwo wydawane przez UKE w języku polskim i angielskim ważne jest bezterminowo na całym świecie. Koszt egzaminu 100 zł, świadectwa 25.
Warunki przystąpienia do egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • 2 zdjęcia (opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL)
 • dowód wpłaty na konto UKE (125 zł; 100 zł za egzamin + 25 zł za wystawienie świadectwa)

Kurs przygotowujący do egzaminu pozwala na opanowanie obsługi radia UKF z przystawką DSC po okiem oświadczonego instruktora oraz zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej.

Forma zajęć: prezentacja multimedialna i ćwiczenia z radiem (takim samym jak na egzaminie).
Termin:
Miejsce: Rzeszów lub Mielec
Cena kursu: 350 zł (wliczone materiały dydaktyczne drukowane i multimedialne)

Foto do zakładki-kurs radiooperatora SRC

Dodatkowe informacje:

Tel: +48 579 519 784

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – zapytaj nas:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  (WYMAGANE) Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)

  (WYMAGANE) Tak, zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności. Zobacz politykę prywatności.