OSW MARINA Rzeszów » Kurs na patent żeglarza jachtowego + egzamin

Kurs na patent żeglarza jachtowego + egzamin

 

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności

Uprawnienia żeglarza jachtowego.

Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń co do pory dnia oraz parametrów jachtu
Wody morskie – prowadzenie jachtów żaglowych do 12 m długości kadłuba w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej (brak możliwości prowadzenia jachtu nocą).

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • wykłady teoretyczne z wykorzystaniem rzutnika, tablicy, przyborów nawigacyjnych, literatury i materiałów pomocniczych
 • linki do filmików z nagranymi przez naszych instruktorów wykładami, które można odtworzyć w dowolnym czasie
 • zajęcia praktyczne na jachcie, w ramach szkolenia realizowany jest również rejs uwzględniający jeden weekend pływania na jeziorze Solińskim
 • opiekę doświadczonych instruktorów i opiekuna kursu
 • materiały edukacyjne pomocne w nauce
 • wsparcie w kontynuacji uprawiania żeglarstwa po uzyskaniu patentu (rejsy, warsztaty, udział w regatach)

Cena kursu – 1400 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.

Koszty dodatkowe wg. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (płatne w dniu egzaminu):
– przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zł: 250/125*

 •  wydanie patentu żeglarza jachtowego zł: 50/25*
  *Zniżka 50% dla osób uczących się, do 26 roku życia.

Wymagania do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

 • ukończone 14 lat przed dniem przystąpienia do egzaminu
 • zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent żeglarza jachtowego

zj_awers

Wiedza teoretyczna

1. Przepisy

 • przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
 • prawo drogi,
 • sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
 • sygnały wzywania pomocy,
 • znaki żeglugowe,
 • wypadki i awarie – zasady postępowania,
 • podstawowe wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
 • etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtupatent_2

 • nazewnictwo części składowych jachtu śródlądowego,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.

3. Teoria żeglowania

 • wiatr rzeczywisty i pozorny,
 • kursy jachtu względem wiatru,
 • siły działające na jacht,
 • zawietrzność i nawietrzność,
 • współpraca żagli,
 • działanie steru,
 • stateczność jachtu.

4. Locja

 • oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
 • żegluga na rzece,
 • informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
 • wiadomości o:
 • oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
 • księgach locji,
 • spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
 • mapach morskich.

5. Ratownictwo

 • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
 • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
 • wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
 • informacje o ratownictwie na wodach morskich:
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • ratownictwo brzegowe,
 • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
 • żegluga w niebezpiecznych warunkach.

6. Teoria manewrowania

 • zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
 • umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

7. Meteorologia

 • wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
 • znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
 • niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 • znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
 • umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: taklowanie jachtu, klar jachtu, obsługa żagli, osprzętu i urządzeń na jachcie, zasady cumowania itp.

2. Prace bosmańskie – umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

3. Umiejętność wykonania manewrów jachtem

1. manewry podstawowe:

 • zwrot przez sztag,
 • zwrot przez rufę,
 • odejście od nabrzeża,
 • dojście do nabrzeża,
 • alarm „człowiek za burtą”.

2. manewry dodatkowe:

 • stawanie w dryf,
 • dojście do boi,
 • odejście od boi,
 • stawanie na kotwicy,
 • zejście z kotwicy.

4. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Dodatkowe informacje:

Tel: 579 519 784

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – zapytaj nas:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  (WYMAGANE) Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)

  (WYMAGANE) Tak, zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności. Zobacz politykę prywatności.